Dự án Công ty cổ phần điện tử và hóa chất Hồng Hưng
 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần điện tử và hóa chất Hồng Hưng
 • Địa điểm: Hưng Yên
 • Quy mô: 250 tấn
 • Thời gian: T11-2019
 • Giá trị HĐ: 9.000.000.000
Dự án nhà xưởng Tùng Chi
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tùng Chi
 • Địa điểm: Phúc Yên - Vĩnh Phúc
 • Thời gian: T11/2018
Nhà máy gạch Thắng Cường - Việt Trì Phú Thọ
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thắng Cường
 • Địa điểm: Phường Bạch Hạc – Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ
 • Quy mô: 1000 Tấn - 33.000 m2
 • Thời gian: 2017-2018
 • Giá trị HĐ: 35.000.000.000 VNĐ
ShinYang Metal Factory
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Shinyang metal (Hàn Quốc)   
 • Địa điểm: KCN Đại An - Hải Dương
 • Thời gian: 2016
 • Giá trị HĐ: 15.396.000.000 VND
Nhà máy kính CFG- Ninh Bình
 • Chủ đầu tư: Công ty kính CFG Ninh Bình  
 • Địa điểm: KCN Khánh Cư - Yên Khánh - NB
 • Quy mô: 12.000 tấn KCT
 • Thời gian: 2016, 2017
 • Giá trị HĐ: 60.000.000.000 VND
Nhà máy gạch Tùng Chi (TTC)
 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần TTC    
 • Địa điểm: Vĩnh Phúc
 • Quy mô: Trên 1.000 tấn KCT
 • Thời gian: 2016
 • Giá trị HĐ: 29.500.000 VND
Nhà máy Vitto Huế
 • Chủ đầu tư: Công ty gạch Vitto 
 • Địa điểm: Phú Lộc - TT Huế
 • Thời gian: 2016
 • Giá trị HĐ: 53.000.000.000 VND
Nhà máy gạch Vitto - Vĩnh Phúc
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bình Tiên
 • Địa điểm: Hà Đông - Hà Nội
 • Thời gian: 2013
 • Giá trị HĐ: 15.014.020.000 VND
Nhà máy cầu Yada (Nhật Bản)
 • Chủ đầu tư: Công ty Leprocons
 • Địa điểm: KCN Bỉm Sơn - Thanh Hóa
 • Thời gian: 2016
 • Giá trị HĐ: 11.000.000.000 VND
Nhà xưởng gỗ dán Long Lựu
 • Chủ đầu tư: Công ty gỗ dán Long Lựu
 • Địa điểm: Bắc Ninh
 • Quy mô:
 • Thời gian: 2016
 • Giá trị HĐ: 12.500.000.000 VND
Thiết kế web