Nhà máy gạch Vitto - Vĩnh Phúc
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bình Tiên
  • Địa điểm: Hà Đông - Hà Nội
  • Thời gian: 2013
  • Giá trị HĐ: 15.014.020.000 VND
Nhà máy Vitto Vĩnh Phúc
  • Địa điểm: Vĩnh Phúc
  • Thời gian: 2017
Thiết kế web