• Nhà máy Vitto Huế 2
 • Nhà máy Vitto Huế 3
 • Nhà máy Vitto Huế 4
 • Nhà máy Vitto Huế 5
 • Nhà máy Vitto Huế 6
 • Nhà máy Vitto Huế 7
 • Nhà máy Vitto Huế 8
 • Nhà máy Vitto Huế 9
 • Nhà máy Vitto Huế 10

Nhà máy Vitto Huế

 • Chủ đầu tư

  Công ty gạch Vitto 

 • Địa điểm

  Phú Lộc - TT Huế

 • Thời gian

  2016

 • Giá trị HĐ

  53.000.000.000 VND

 • Ghi chú

  SX, lắp đặt toàn bộ KCT và bao che

Dự án khác

Thiết kế web