Trụ sở chính:
Tổ 7 - Thị trấn Đông Anh - Đông Anh - TP.Hà Nội
Phòng thiết kế:
5/40 Tô Vĩnh Diện- Thanh Xuân- Hà Nội
Nhà máy sản xuất:
Tổ 7 - Thị trấn Đông Anh - Đông Anh - Hà Nội
Điện thoại: 043 883 4976 
Fax: 043 883 4975
Email: ketcaudonganh@gmail.com.

KẾT CẤU THÉP ĐÔNG ANH

  • Thiết kế

  • Sản xuất

  • Lắp dựng

  • Tuyển dụng

Năm thành lập 1960