• Nhà máy kính CFG- Ninh Bình 2
 • Nhà máy kính CFG- Ninh Bình 3
 • Nhà máy kính CFG- Ninh Bình 4
 • Nhà máy kính CFG- Ninh Bình 5
 • Nhà máy kính CFG- Ninh Bình 6
 • Nhà máy kính CFG- Ninh Bình 7
 • Nhà máy kính CFG- Ninh Bình 8
 • Nhà máy kính CFG- Ninh Bình 9
 • Nhà máy kính CFG- Ninh Bình 10

Nhà máy kính CFG- Ninh Bình

 • Chủ đầu tư

  Công ty kính CFG Ninh Bình  

 • Địa điểm

  KCN Khánh Cư - Yên Khánh - NB

 • Quy mô

  12.000 tấn KCT

 • Thời gian

  2016, 2017

 • Giá trị HĐ

  60.000.000.000 VND

Dự án khác

Thiết kế web