Dự án Công ty cổ phần điện tử và hóa chất Hồng Hưng

 • Chủ đầu tư

  Công ty cổ phần điện tử và hóa chất Hồng Hưng

 • Địa điểm

  Hưng Yên

 • Quy mô

  250 tấn

 • Thời gian

  T11-2019

 • Giá trị HĐ

  9.000.000.000

Dự án khác

Thiết kế web