• Nhà xưởng gỗ dán Long Lựu 2 2
 • Nhà xưởng gỗ dán Long Lựu 2 3

Nhà xưởng gỗ dán Long Lựu

 • Chủ đầu tư

  Công ty gỗ dán Long Lựu

 • Địa điểm

  Bắc Ninh

 • Quy mô

 • Thời gian

  2016

 • Giá trị HĐ

  12.500.000.000 VND

 • Ghi chú

  Là dự án thứ 2 được CĐT tin tưởng giao TH

Dự án khác

Thiết kế web