Nhà máy gạch Vitto - Vĩnh Phúc

 • Chủ đầu tư

  Công ty TNHH Bình Tiên

 • Địa điểm

  Hà Đông - Hà Nội

 • Thời gian

  2013

 • Giá trị HĐ

  15.014.020.000 VND

 • Ghi chú

  Làm tổng thầu TK, TC Tổ hợp sx điều hành

Dự án khác

Thiết kế web