• Nhà máy gạch Thắng Cường - Việt Trì Phú Thọ 3

Nhà máy gạch Thắng Cường - Việt Trì Phú Thọ

 • Chủ đầu tư

  Công ty TNHH Thắng Cường

 • Địa điểm

  Phường Bạch Hạc – Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ

 • Quy mô

  1000 Tấn - 33.000 m2

 • Thời gian

  2017-2018

 • Giá trị HĐ

  35.000.000.000 VNĐ

Dự án khác

Thiết kế web