Nhà máy gạch Thắng Cường - Việt Trì Phú Thọ
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thắng Cường
 • Địa điểm: Phường Bạch Hạc – Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ
 • Quy mô: 1000 Tấn - 33.000 m2
 • Thời gian: 2017-2018
 • Giá trị HĐ: 35.000.000.000 VNĐ
Tòa nhà Cục tần số- Trần Duy Hưng
 • Chủ đầu tư: Cục tần số vô tuyến điện
 • Địa điểm: 115 Trần Duy Hưng
 • Quy mô: Phần khung lõi cứng và sàn đua
 • Thời gian: 2015
 • Giá trị HĐ: 40 tỷ
Nhà máy may Junzhen
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH May Junzhen - Đài Loan
 • Địa điểm: KCN Bảo Minh - Vụ Bản - Nam Định
 • Thời gian: 2016
 • Giá trị HĐ: 9.000.000.000 VND
Nhà máy điện tử Anam- KCN Đồng Văn
 • Địa điểm: KCN Đồng Văn
 • Quy mô: 100 triệu USD
 • Thời gian: 2017
Nhà máy supe Lâm Thao
 • Chủ đầu tư: CTCP Supe photphat và Hóa chất Lâm Thao
 • Địa điểm: Lâm Thao - Phú Thọ
 • Quy mô: 150.000 tấn/năm
 • Thời gian: 2017
 • Giá trị HĐ: 8.412.329.000 VND
Nhà máy may Junzhen
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH May Junzhen - Đài Loan
 • Địa điểm: KCN Bảo Minh - Vụ Bản - Nam Định
 • Thời gian: 2016
 • Giá trị HĐ: 9.000.000.000 VND
Nhà máy gạch Vitto - Vĩnh Phúc
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bình Tiên
 • Địa điểm: Hà Đông - Hà Nội
 • Thời gian: 2013
 • Giá trị HĐ: 15.014.020.000 VND
Nhà máy Vitto Vĩnh Phúc
 • Địa điểm: Vĩnh Phúc
 • Thời gian: 2017
Nhà máy Bitis Miền Bắc
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bình Tiên
 • Địa điểm: Hà Đông - Hà Nội
 • Thời gian: 2013
 • Giá trị HĐ: 15.014.020.000 VND
Showroom Nissan GP
 • Địa điểm: Giải Phóng, Hà Nội
 • Thời gian: năm 2018
Nhà máy sữa TH Milk
 • Chủ đầu tư: Công ty sữa TH Milk
 • Địa điểm: Nhà máy sữa Mega 1 - Nghĩa Đàn, Nghệ An
 • Quy mô: GĐ1: 10.000 m2
 • Thời gian: 2015, 2016
 • Giá trị HĐ:  8.320.000.000 VND
Nhà máy Supe Lâm Thao
 • Chủ đầu tư: Công ty CP Supe photphat và Hóa chất Lâm Thao
 • Địa điểm:  Lâm Thao - Phú Thọ
 • Thời gian: 2014
 • Giá trị HĐ:  8.336.000.000 VND
Nhà xưởng gỗ dán Long Lựu
 • Chủ đầu tư: Công ty gỗ dán Long Lựu
 • Địa điểm: Bắc Ninh
 • Quy mô:
 • Thời gian: 2016
 • Giá trị HĐ: 12.500.000.000 VND
Thiết kế web