Nhà máy Piaggio Vĩnh Phúc
 • Địa điểm: Vĩnh Phúc
 • Quy mô: Rộng khoảng 4.600 m2
Nhà máy cầu Yada (Nhật Bản)
 • Chủ đầu tư: Công ty Leprocons
 • Địa điểm: KCN Bỉm Sơn - Thanh Hóa
 • Thời gian: 2016
 • Giá trị HĐ: 11.000.000.000 VND
Nhà máy SamSung
 • Thời gian: 2018
Nhà máy BH Flex Vina
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH BH Flex Vina - Hàn Quốc
 • Địa điểm: Vĩnh Phúc
 • Thời gian: 2014
 • Giá trị HĐ: 15.000.000.000 VND
BIG C Vĩnh Phúc
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hà Minh Anh
 • Địa điểm: Vĩnh Phúc
 • Thời gian: T10/2010
 • Giá trị HĐ: 12.289.000.000 VND
Khách sạn Crown Plaza - Viêng Chăn
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH ĐTPT Viêng Chăn (BIM GROUP)
 • Địa điểm: Viêng Chăn - Lào
 • Quy mô: 95,5 tấn KCT
 • Thời gian: 2015
 • Giá trị HĐ: 3.000.000.000 VND
Thiết kế web