Dự án nhà máy Pretty Vina
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Pretty Vina
 • Địa điểm: KCN Hòa Mạc -Duy Tiên - Hà Nam
 • Quy mô: 175 Tấn kết cấu thép
 • Thời gian: T9/2021
 • Giá trị HĐ: 6.200.000.000
Dự án nhà xưởng MASCOT - Lào
 • Chủ đầu tư: CÔNG TY MASCOT - LÀO
 • Địa điểm: Khu công nghiệp Vita park - Lào
 • Quy mô: 500 TONS
 • Thời gian: T2-2021
Khách sạn Crown Plaza - Viêng Chăn
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH ĐTPT Viêng Chăn (BIM GROUP)
 • Địa điểm: Viêng Chăn - Lào
 • Quy mô: 95,5 tấn KCT
 • Thời gian: 2015
 • Giá trị HĐ: 3.000.000.000 VND
Thiết kế web