Dự án nhà xưởng MASCOT - Lào

 • Chủ đầu tư

  CÔNG TY MASCOT - LÀO

 • Địa điểm

  Khu công nghiệp Vita park - Lào

 • Quy mô

  500 TONS

 • Thời gian

  T2-2021

 • Ghi chú

  Sản xuất kết cấu thép

Dự án khác

Thiết kế web