Showroom ô tô Tô Ngọc Vân

  • Chủ đầu tư

    Tư nhân

  • Địa điểm

    Phố Tô Ngọc Vân - Hà Nội

  • Quy mô

    50 Tấn Kết cấu thép

Dự án khác

Thiết kế web