Nhà máy EverGreat- Ninh Bình

 • Chủ đầu tư

  Công ty TNHH Quốc Tế Ever Great Ninh Bình

 • Địa điểm

  Cụm CN Gia Vân- Gia Vân- Gia Viễn- Ninh Bình

 • Quy mô

  10ha

 • Thời gian

  2017-2018

 • Giá trị HĐ

  27.000.000.000 VND

Dự án khác

Thiết kế web