• Nhà máy CDL 2
 • Nhà máy CDL 3
 • Nhà máy CDL 4
 • Nhà máy CDL 5
 • Nhà máy CDL 7
 • Nhà máy CDL 8

Nhà máy CDL

 • Địa điểm

  Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

 • Quy mô

  3000 tấn KCT

Dự án khác

Thiết kế web