• Nhà máy CDL 3
  • Nhà máy CDL 5
  • Nhà máy CDL 7
  • Nhà máy CDL 8

Nhà máy CDL

  • Địa điểm

    Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

  • Quy mô

    3000 tấn KCT

Dự án khác

Thiết kế web