• Cục tần số
 • Tòa nhà Cục tần số- Trần Duy Hưng 2
 • Tòa nhà Cục tần số- Trần Duy Hưng 4
 • Tòa nhà Cục tần số- Trần Duy Hưng 5
 • Tòa nhà Cục tần số- Trần Duy Hưng 6
 • Tòa nhà Cục tần số- Trần Duy Hưng 8
 • Tòa nhà Cục tần số- Trần Duy Hưng 9

Tòa nhà Cục tần số- Trần Duy Hưng

 • Chủ đầu tư

  Cục tần số vô tuyến điện

 • Địa điểm

  115 Trần Duy Hưng

 • Quy mô

  Phần khung lõi cứng và sàn đua

 • Thời gian

  2015

 • Giá trị HĐ

  40 tỷ

Dự án khác

Thiết kế web