Dự án nhà máy giấy HKB Binh Bình

 • Chủ đầu tư

  Công ty giấy HKB Ninh Bình

 • Địa điểm

  Nho Quan - Ninh Bình

 • Quy mô

  250 Tấn Kết cấu thép

 • Thời gian

  T2-2022

Dự án khác

Thiết kế web