Cọc kingpost Dự án cải tạo bệnh viện K

  • Chủ đầu tư

    Bệnh viện K

  • Địa điểm

    Số 43 Quán Sử, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  • Quy mô

    200 Tấn

Dự án khác

Thiết kế web