Cổng chào Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh

  • Chủ đầu tư

    Ban quản lý KCN VSIP Bắc Ninh

  • Địa điểm

    Từ Sơn - Bắc Ninh

Dự án khác

Thiết kế web