Dự án ISC-Phase 2

  • Địa điểm

    KCN Bá Thiện II

  • Quy mô

    diện tích sàn 4.000 m2/1 sàn, 4 tầng . Tổng Khối lượng : 950 tấn kết cấu

Dự án khác

Thiết kế web