Cọc kingpost Dự án công trình hỗn hợp thương mại văn phòng và nhà ở

 • Địa điểm

  Hàng Bài, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Quy mô

  262 tấn

 • Thời gian

  T5/2021

 • Giá trị HĐ

  6.500.000.000

Dự án khác

Thiết kế web