Khách sạn Crown Plaza - Viêng Chăn

 • Chủ đầu tư

  Công ty TNHH ĐTPT Viêng Chăn (BIM GROUP)

 • Địa điểm

  Viêng Chăn - Lào

 • Quy mô

  95,5 tấn KCT

 • Thời gian

  2015

 • Giá trị HĐ

  3.000.000.000 VND

Dự án khác

Thiết kế web