Nhà máy gạch Tùng Chi (TTC)

 • Chủ đầu tư

  Công ty cổ phần TTC    

 • Địa điểm

  Vĩnh Phúc

 • Quy mô

  Trên 1.000 tấn KCT

 • Thời gian

  2016

 • Giá trị HĐ

  29.500.000 VND

 • Ghi chú

  Nhà khung thép

Dự án khác

Thiết kế web