Nhà máy cầu Yada (Nhật Bản)

 • Chủ đầu tư

  Công ty Leprocons

 • Địa điểm

  KCN Bỉm Sơn - Thanh Hóa

 • Thời gian

  2016

 • Giá trị HĐ

  11.000.000.000 VND

Dự án khác

Thiết kế web