• ShinYang Metal Factory 2
 • ShinYang Metal Factory 3
 • ShinYang Metal Factory 4
 • ShinYang Metal Factory 5
 • ShinYang Metal Factory 6
 • ShinYang Metal Factory 7

ShinYang Metal Factory

 • Chủ đầu tư

  Công ty TNHH Shinyang metal (Hàn Quốc)   

 • Địa điểm

  KCN Đại An - Hải Dương

 • Thời gian

  2016

 • Giá trị HĐ

  15.396.000.000 VND

Dự án khác

Thiết kế web