Tổ hợp nhà xưởng xây sẵn cho thuê Nam Á

 • Chủ đầu tư

  Công ty TNHH Nam Á

 • Địa điểm

  Việt Yên - Bắc Giang

 • Quy mô

  Tổ hợp 10 nhà xưởng + Nhà Phụ trợ + Nhà xe : 1000 Tấn Kết Cấu thép

 • Thời gian

  2018-2019

Dự án khác

Thiết kế web