DỰ ÁN P05 - TẬP ĐOÀN FOXCONN

 • Chủ đầu tư

  Công ty TNHH Fuhong Precision Component

 • Địa điểm

  KCN Quang Châu - Bắc Giang

 • Quy mô

  710 tấn

 • Thời gian

  T12-2019

 • Giá trị HĐ

  22.600.000.000

Dự án khác

Thiết kế web