• Nhà máy điện tử Anam- KCN Đồng Văn 3
 • Nhà máy điện tử Anam- KCN Đồng Văn 4
 • Nhà máy điện tử Anam- KCN Đồng Văn 5
 • Nhà máy điện tử Anam- KCN Đồng Văn 6
 • Nhà máy điện tử Anam- KCN Đồng Văn 7

Nhà máy điện tử Anam- KCN Đồng Văn

 • Địa điểm

  KCN Đồng Văn

 • Quy mô

  100 triệu USD

 • Thời gian

  2017

Dự án khác

Thiết kế web