Dự án cọc kingpost khách sạn thông minh Hạ Long

  • Chủ đầu tư

    Công ty cổ phần đầu tư và quản lý khách sạn TNH

  • Địa điểm

    Hạ Long - Quảng Ninh

Dự án khác

Thiết kế web