Nhà máy sữa TH Milk

 • Chủ đầu tư

  Công ty sữa TH Milk

 • Địa điểm

  Nhà máy sữa Mega 1 - Nghĩa Đàn, Nghệ An

 • Quy mô

  GĐ1: 10.000 m2

 • Thời gian

  2015, 2016

 • Giá trị HĐ

   8.320.000.000 VND

Dự án khác

Thiết kế web