Nhà xưởng Tùng Chi

 • Chủ đầu tư

  Công ty TNHH Tùng Chi

 • Địa điểm

  Phúc Yên - Vĩnh Phúc

 • Quy mô

  140 Tấn

 • Thời gian

  Tháng 11/2018

 • Giá trị HĐ

  4.500.000.000 VNĐ

 • Ghi chú

  Thiết kế, sản xuất, Vận chuyển và lắp đặt nhà xưởng và nhà văn phòng

Dự án khác

Thiết kế web