Nhà xưởng Nam Vang

 • Chủ đầu tư

  Công ty TNHH HAI PHA

 • Địa điểm

  KCN Châu Sơn - Hà Nam

 • Thời gian

  Tháng 12/2018 bàn giao

 • Giá trị HĐ

  7.000.000.000 VNĐ

 • Ghi chú

  Thiết kế, sản xuất, Vận chuyển và lắp đặt 02 nhà xưởng

Dự án khác

Thiết kế web