Nhà máy Set Vina - Hàn Quốc

 • Chủ đầu tư

  Công ty TNHH SET VIỆT NAM (Set Vina)    

 • Địa điểm

  Phủ Lý - Hà Nam

 • Thời gian

  2017

 • Giá trị HĐ

  8.490.000.000 VND

 • Ghi chú

  Sx, vận chuyển và lắp đặt kết cấu khung thép

Dự án khác

Thiết kế web