Dự án nhà xưởng tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải - FOXCON

 • Chủ đầu tư

  Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải - FOXCON

 • Địa điểm

  Quế Võ - Bắc Ninh

 • Quy mô

  Thi công kết cấu thép 800 Tấn

 • Thời gian

  T8-2019

Dự án khác

Thiết kế web