Nhà máy BH Flex Vina

 • Chủ đầu tư

  Công ty TNHH BH Flex Vina - Hàn Quốc

 • Địa điểm

  Vĩnh Phúc

 • Thời gian

  2014

 • Giá trị HĐ

  15.000.000.000 VND

 • Ghi chú

  Thầu chính Cetech 

Dự án khác

Thiết kế web