Nhà xưởng Samsung climate control

 • Chủ đầu tư

  SAMSUNG CLIMATE CONTROL

 • Địa điểm

  DUY TIÊN - HÀ NAM

 • Quy mô

  5000 m2

 • Thời gian

  T12 /2018 bắt đầu thi công

 • Ghi chú

  Nhà xưởng và nhà văn phòng

Dự án khác

Thiết kế web