Dự án TNG

 • Chủ đầu tư

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

 • Địa điểm

  Võ Nhai -Thái Nguyên

 • Thời gian

  T1/2020

 • Giá trị HĐ

  16.000.000.000

Dự án khác

Thiết kế web