Nhà máy may Junzhen
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH May Junzhen - Đài Loan
  • Địa điểm: KCN Bảo Minh - Vụ Bản - Nam Định
  • Thời gian: 2016
  • Giá trị HĐ: 9.000.000.000 VND
Nhà máy Bitis Miền Bắc
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bình Tiên
  • Địa điểm: Hà Đông - Hà Nội
  • Thời gian: 2013
  • Giá trị HĐ: 15.014.020.000 VND
Thiết kế web