Dự án nhà xưởng Thiên Phú

 • Chủ đầu tư

  Công ty TNHH Thiên Phú

 • Địa điểm

  Cụm CN Gia Vân- Gia Vân- Gia Viễn- Ninh Bình

 • Quy mô

  500 tấn với 04 nhà xưởng SANICO, xưởng phim, CN-09, CN10

 • Thời gian

  Bắt đầu T7/2018

 • Giá trị HĐ

  20.000.000.000

Dự án khác

Thiết kế web