Nhà máy cầu Yada (Nhật Bản)
  • Chủ đầu tư: Công ty Leprocons
  • Địa điểm: KCN Bỉm Sơn - Thanh Hóa
  • Thời gian: 2016
  • Giá trị HĐ: 11.000.000.000 VND
Thiết kế web