Tin tức & Tuyển dụng

Cập nhật gia công sản xuất dự án Siêu Thị Hoa Toàn Cầu

Địa điểm : Trôi Phùng - Đan Phượng - Hà Nội

Tổng khối lượng : 160 Tấn Kết cấu thép

Tiến độ cấp hàng : 25/05/2021

Hàn Tổ Hợp Kèo Cong

Gá Hoàn Thiện Kèo cong

Hàn Hoàn thiện

Hoàn thiện xử lý cong vênh

Tin khác

Thiết kế web