Tin tức & Tuyển dụng

Tin tức cập nhật : Hiện tại các nhà máy thép bên Trung Quốc dừng nhận ký đơn hàng mới do chính sách hoàn thuế của Trung Quốc có khả năng bị thay đổi

Giá thép tại Việt Nam bị ảnh hưởng tiếp tục tăng mạnh bắt đầu từ ngày 18/03/2021.

Tin khác

Thiết kế web