Tin tức nội bộ

Tuyển Nhân viên kế toán tổng hợp
Tuyển Nhân viên kế toán tổng hợp 21/02/2020

- Hạch toán báo Nợ, báo Có. - Báo cáo sử dụng hoá đơn - Kê khai thuế GTGT - Cân đối, lập Báo cáo tài chính năm gửi cơ quan thuế - Cập nhật hoá đơn GTGT. - Lưu trữ và bảo quản chứng từ. - Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng.

Chương trình sản phẩm uy tín chất lượng năm 2019
Chương trình sản phẩm uy tín chất lượng năm 2019 22/12/2019

Công ty cổ phần kết cấu thép xây dựng vinh dự được trao tặng danh hiệu : Top 20 sản phẩm uy tín - chất lượng năm 2019 được người Việt tin dùng

Tin tức
Tin tức 02/10/2018

Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021

    Thiết kế web