Nhà máy CDL
  • Địa điểm: Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
  • Quy mô: 3000 tấn KCT
Thiết kế web