Nhà máy SamSung
  • Thời gian: 2018
Nhà máy BH Flex Vina
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH BH Flex Vina - Hàn Quốc
  • Địa điểm: Vĩnh Phúc
  • Thời gian: 2014
  • Giá trị HĐ: 15.000.000.000 VND
BIG C Vĩnh Phúc
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hà Minh Anh
  • Địa điểm: Vĩnh Phúc
  • Thời gian: T10/2010
  • Giá trị HĐ: 12.289.000.000 VND
Thiết kế web