Lắp dựng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ lắp đặt chuyên nghiệp đồng bộ và tuân thủ theo quy trình cơ bản. Lắp dựng đảm bảo nhanh chóng chính xác và yêu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu.

Bước 1: Kiểm tra mặt bằng, thiết bị, hàng hóa.

Bước 2: Lắp dựng cột

 

Bước 3: Lắp dựng kèo

 

 

Bước 4: Lắp dựng xà gồ, giằng điểm

Bước 5: Căn chỉnh và lắp đồng bộ

 

Bước 6: Lắp phát triển khung nhà

Bước 7: Lắp cửa trời

 

Bước 8: Kiểm tra, Lắp dựng bao che và hoàn thiện

  

 

Thiết kế web