Nhà máy Piaggio Vĩnh Phúc
  • Địa điểm: Vĩnh Phúc
  • Quy mô: Rộng khoảng 4.600 m2
Thiết kế web