Nhà máy EverGreat- Ninh Bình
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Quốc Tế Ever Great Ninh Bình
  • Địa điểm: Cụm CN Gia Vân- Gia Vân- Gia Viễn- Ninh Bình
  • Quy mô: 10ha
  • Thời gian: 2017-2018
  • Giá trị HĐ: 27.000.000.000 VND
Thiết kế web