Tầm nhìn và giá trị


Kết cấu thép Đông Anh mong muốn trở thành nhà sản xuất, cung cấp dịch vụ và giải pháp hàng đầu trong lĩnh vực kết cấu thép.
Chúng tôi xây dựng tầm nhìn trên cơ sở các giá trị cốt lõi:


 • Con người

  Bồi dưỡng làm việc theo nhóm, nuôi dưỡng tài năng, nâng cao năng lực lãnh đạo và hành động với niềm tự hào và niềm đam mê.
 • Sự phục vụ của chúng tôi

  Bằng cách trở thành nhà cung cấp các giải pháp tốt nhất, tạo ra các sản phẩm chất lượng cùng dịch vụ hoàn hảo hướng tới giá trị cao nhất cho khách hàng.
 • Phương pháp tiếp cận sáng tạo của chúng tôi

  Bằng cách phát triển các giải pháp cạnh tranh hàng đầu trong công nghệ, quy trình và các sản phẩm
 • Ứng xử của chúng tôi

  Bằng cách cung cấp một nơi làm việc an toàn, tôn trọng môi trường, chăm sóc cho các cộng đồng và các tiêu chuẩn đạo đức cao.
Thiết kế web