Nhà máy Piaggio Vĩnh Phúc

  • Địa điểm

    Vĩnh Phúc

  • Quy mô

    Rộng khoảng 4.600 m2

Thiết kế web