Nhà máy Supe Lâm Thao

 • Chủ đầu tư

  Công ty CP Supe photphat và Hóa chất Lâm Thao

 • Địa điểm

   Lâm Thao - Phú Thọ

 • Thời gian

  2014

 • Giá trị HĐ

   8.336.000.000 VND

Dự án khác

Thiết kế web