Khung nhà thép


Khung nhà thép với các đặc điểm vượt trội là giá thành rẻ, thi công nhanh và chịu các tác động môi trường tốt.

Các chi tiết kết cấu
 • Kèo hồi
 • Xà gồ mái
 • Cửa trời
 • Tấm lợp mái
 • Tấm lấy sáng
 • Máng nước
 • Cửa chớp tôn
 • Cửa đẩy
 • Tấm tường
 • Cửa sổ
 • Cột khung
 • Giằng cáp
 • Tường xây
 • Xà gồ tường
 • Cửa cuốn
 • Mái hắt
 • Cột hồi
Thiết kế web